Huurvoorwaarden

Onderstaande huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst zoals opgemaakt tussen de verhuurder en de huurder (= de gastengroep of diens contactpersoon)

HUUR & BOEKING

De huur van de Veldhof is definitief wanneer door de huurder mondeling dan wel schriftelijk opdracht is gegeven tot boeking. Na boeking wordt door de verhuurder een huurovereenkomst opgemaakt. Deze wordt verzonden naar de huurder, waarbij de huurder na akkoordbevinding van de gegevens een ondertekend kopie-exemplaar terugzendt. Het van toepassing zijnde tarief en de data van de huurperiode staan in de huurovereenkomst.

De verhuurder behoudt zich het recht voor, de huurovereenkomst, zonder verdere vergoeding of terugbetaling aan de huurder, te annuleren in de volgende gevallen:

  • indien de huurder de kopie van de huurovereenkomst niet of niet tijdig ondertekend terug zendt.
  • indien de huurder de aanbetaling(en) niet of niet tijdig voldoet. De bankgegevens van de verhuurder zijn hiervoor bepalend.

ANNULERING (vlgs. Recron- voorwaarden)

Een eenmaal gedane boeking kan niet kosteloos door de huurder worden geannuleerd.
Vanaf de boekingdatum tot 12 mnd. voor aankomstdatum geldt een annuleringsvergoeding van 10 % van het huurbedrag,
Van 12 mnd. tot 6 mnd. voor aankomst geldt 30%
Van 6 mnd. tot  4 mnd. voor aankomst geldt 70 %
Van 4 mnd. tot  2 mnd. voor aankomst geldt 80 %
Van 2 mnd. tot 1 dag voor aankomstdatum geldt 95 %
Vanaf de aankomstdatum geldt 100 %
Wij adviseren onze gasten om een groepsannuleringsverzekering af te sluiten. Vraag onze folder.

AANKOMST / VERTREK TIJDEN

Weekend: vrijdag 17:00 uur tot zondag 18:00 uur.(tegen meerprijs, eventueel maandag 11.00 uur)
Midweek: maandag 17.00 uur tot vrijdag 11.00 uur.
In overleg kan hier eventueel van worden afgeweken.

AANKOMST

De sleutel kan men afhalen bij de verhuurder, op de aankomsttijd zoals vermeld op de huurovereenkomst, tenzij anders overlegd.

VERTREK

Van de huurder wordt verwacht dat zij de Veldhof en de blokhutten bij vertrek opgeruimd en bezemschoon achterlaat. De verhuurder houdt (samen met de huurder) een eindinspectie om te beoordelen of de huurder de locatie in goede orde heeft opgeleverd. 

De afhandeling van eventuele schade wordt in onderling overleg vastgesteld. Dat geldt ook voor schade die door de verhuurder pas wordt geconstateerd bij de eindschoonmaak.
De kosten voor de toeristenbelasting wordt aan de hand van het aantal deelnemers vastgesteld. 
De verhuurder maakt hiervan een eindafrekening die binnen 10 dagen wordt toegezonden aan de huurder en wordt verrekend met de waarborgsom.

ONDERVERHUUR

Onderverhuur aan derden is niet toegestaan. De huurder dient tevens de 'eindverbruiker' te zijn. 

home

De Veldhof | Tel. 0573-221326 | E-mail: info@de-veldhof.nl